Novinky

12.05.2020 16:27

MŠ se otevře nahlášeným dětem od 25.5.2020. Více informací v pokynech. 

Docházející děti je nutné přihlásit ke stravování. Stravu nahlašte nejpozději do středy 20. 5. 2020.

Každé docházející dítě bude přijato pouze na základě čestného prohlášení podepsaného zákonnými zástupci. Vše v souborech.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)
Podmínky po otevření MŠ 25.5.2020 PDF.pdf (72679)
Manuál MŠMT Ochrana zdraví.pdf (1096834)

27.04.2020 14:01

Vážení rodiče.

Dle doporučení zřizovatele MŠ MM Č. Budějovice potřebujeme zmapovat váš zájem o navštěvování  MŠ vaším dítětem při jejím znovuotevření, které PRAVDĚPODOBNĚ nastane 25.5.2020. Zatím je to nepodložená informace, očekáváme manuál MZČR, který bude upřesňovat podmínky, za jakých můžeme otevřít, pro jakou skupinu dětí, jak je potřeba zajistit personální podmínky atd.

Berte to prosím jako obecnou informaci a sdělte obratem na mail či sms, NEJDÉLE DO 30.4.2020, jestli zvažujete nástup vašeho dítěte do MŠ, nebo dítě do MŠ nadále docházet nebude. /zvláště děti s oslabenou imunitou, rizikové skupiny – společná domácnost apod./

Pokud se rodič rozhodne své dítě ponechat doma, bude mu prominuta platba školného.

 

 

16.04.2020 17:40

ŽÁDOST-celoprovoz_prázdniny_2020.pdf (172975)

ŽÁDOST--_celoprovoz_prázdniny_2020_word(1).doc (32768)

Sběr žádotí probíhá nejdéle do 10.5.2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Pokud o prázdninový provoz nemáte zájem, není třeba vyplňovat a odesílat, budete automaticky považováni za nenahlášené k prázdninovému provozu.

Přidána žádost ve formátu Word - pro snazší vyplnění a odeslání

16.04.2020 17:36

Od pondělí 20.4. 2020 jsou na Magistrátu města ČB úřední hodiny takto: pondělí 8 - 17 středa 8-17 Rodiče, kteří si potřebují vyřídit pobyt pro účely zápisu mají možnost.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2018-2019


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
ředitelna:
387 204 208
702 018 182

zástupkyně ředitelky: 702 018 184

školní stravovna: 702 018 183
ms_upramene@centrum.cz