Klub rodičů

Náplň Klubu rodičů:

  • Schůzky 2x do roka
  • Zájmy rodičů a dětí
  • Pomoc škole
  • Rozhodování o použití finančních prostředků vybraných od rodičů
  • Spolupodílení se na programu a evaluaci MŠ
  • Další……
  • Kontaktní e-mail: msklubrodicu@seznam.cz

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
ředitelna:
387 204 208
702 018 182

zástupkyně ředitelky: 702 018 184

školní stravovna: 702 018 183
ms_upramene@centrum.cz