Klub rodičů

Náplň Klubu rodičů:

  • Schůzky 2x do roka
  • Zájmy rodičů a dětí
  • Pomoc škole
  • Rozhodování o použití finančních prostředků vybraných od rodičů
  • Spolupodílení se na programu a evaluaci MŠ
  • Další……
  • Kontaktní e-mail: msklubrodicu@seznam.cz

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
Mateřská škola: 387 204 208

Ředitelka MŠ: 702 018 182
E-mail: ms_upramene@centrum.cz

Zástupkyně ředitelky: 702 018 184
E-mail: zast.red.msupramene@seznam.cz

Školní stravovna: 702 018 183
E-mail: ms_upramene.sj@centrum.cz

Pro odhlašování stravy dětí
a omlouvání použijte
tel. číslo 387 204 208
nebo 702 018 183