O nás

Na okraji města České Budějovice, v městské části Pohůrka, se nachází od roku 1978 naše mateřská škola "U Pramene". Počátkem roku 1997 byla zařazena do sítě škol pracujících podle projektu „Škola Podporující zdraví".  MŠ má tři třídy v přízemních pavilonech a dvě v nově postavené dvoupodlažní budově. Vnitřní prostory budov jsou rozlehlé, školu obklopuje prostorná zahrada s přírodním kopcem, dopravním hřištěm, bazénkem, mlhovištěm a dalšími zahradními prvky. MŠ má vlastní školní stravovnu.

V provozu je pět věkově smíšených tříd: ČápiRybkyBroučciMotýlciŽabky

Naši mateřskou školu chápeme jako jeden z malých pramínků v životě dětí - jako pramínek poznatků, informací, prožitků, zkušeností, návyků a vztahů, který v každém dítěti s postupujícím věkem sílí. 

  • O pramínek poznání každého jednotlivce pečujeme, sytíme ho a usilujeme o to, aby se z něj stala řeka poznání. K tomu je zapotřebí:

P – POCIT BEZPEČÍ A JISTOTY

R – RESPEKTOVÁNÍ

A – AKTIVITA

M – MOTIVACE

Í – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

N – NASLOUCHÁNÍ

E – EMPATIE

K - KOMUNIKACE 

Proto náš název " U PRAMENE"

Kurikulum školy je založeno na osobnostním rozvoji každého dítěte. Při výchově a vzdělávání používáme metody kooperativního a prožitkového učení, které jsou založeny na spontánní hře, aktivitě a přímé zkušenosti.

Rodiče jsou v mateřské škole vítáni. Mají možnost se zapojit do hry s dítětem a pomoci mu tak v adaptačním období. V započaté cestě ke zdravému životnímu stylu chceme i nadále pokračovat a společně s rodiči vést děti ke zdraví a spokojenosti.

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
Mateřská škola: 387 204 208

Ředitelka MŠ: 702 018 182
E-mail: ms_upramene@centrum.cz

Zástupkyně ředitelky: 702 018 184
E-mail: zast.red.msupramene@seznam.cz

Školní stravovna: 702 018 183
E-mail: ms_upramene.sj@centrum.cz

Pro odhlašování stravy dětí
a omlouvání použijte
tel. číslo 387 204 208
nebo 702 018 183