Platby

Bankovní spojení

  •     Platba inkasem č.účtu: 101312521/0800
  •     Platba vkladem č. účtu: 101312521/0800

Finanční limit v bance = na jedno dítě 5000,- Kč

  •     Inkasem - inkasováním fin. částky z účtu poplatníka. Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu.
  •     Vkladem - fin.částku vložit na účet MŠ do Česká spořitelna a.s., Č. Budějovice vkladem na účet s vyčíslenou fin.částkou

Mateřské škole nahlásit číslo účtu plátce. 

 

 

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání 

2020-2021

Ceny stravného pro děti od 3 do 6 let v MŠ:

oběd - 20,- Kč
dopolední přesnídávka – 8,- Kč
odpolední svačina – 7,- Kč
Celkem  za celodenní stravné 35,- Kč
 

Ceny stravného pro děti, které ve školním roce 2019-2020 dovrší 7 let

oběd - 22,- Kč
dopolední přesnídávka – 8,- Kč
odpolední svačina – 7,- Kč
Celkem  za celodenní stravné  37,- Kč

 

Ceník úplaty za předškolní vzdělávání

Dle vnitřní směrnice mateřské školy: základní částka: 420,- Kč
Osvobození od úplaty: rodiče předškolního dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Snížení úplaty za před. vzdělávání dle vnitřní směrnice.

 

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání bude probíhat:

 

A/ inkasem – inkasováním fin. částky z účtu poplatníka

rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu - limit 5000,-Kč

mateřské škole nahlásit číslo účtu plátce.

Inkaso bude prováděno 5. dne na daný měsíc,

úhradu je nutné mít zaplacenou do 15. dne v měsíci.

Sběrný účet MŠ na inkaso:č.101312521/0800

 

B/ vkladem - fin.částku vložit elektronicky na účet MŠ v České spořitelně

Č. Budějovice na účet číslo: 101312521/0800

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte, třídu.

Všechny platby je nutné mít zaplacené do 15. dne v měsíci.

 

 

Kulturněvzdělávací fond: 

Fio banka a.s.   2301738067/2010 

Účet je určen pro bezhotovostní platby dětí během školního roku.

Z účtu se budou hradit : výlety, kultura /divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, akce…./, 

plavání,  fotografie a jiné..

Učitelky na třídách  povedou záznamy o účasti dítěte na akcích. 

Případné doplatky během roku, možné hradit na I. pololetí a II. pololetí

Vyúčtování v srpnu 2020.

Finanční částky prosíme uhradit do 15. 9. 2019

Do zprávy pro příjemce rodiče uvedou jméno a příjmení dítěte a označení své třídy / např. Žabky – Ž/.

Předškolní děti -  1400,-Kč

Děti mladší  -      1200,-Kč

Platby budou  hrazeny z účtu bezhotovostně na základě přijatých faktur a ostatních dokladů. MŠ povede účetnictví samostatně. 

Přeplatky ze škol. roku 2018-19 se převedly na nový školní rok.

Dodržením termínů plateb zabezpečíte svým dětem účast na akcích. 

 
 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
Mateřská škola: 387 204 208

Ředitelka MŠ: 702 018 182
E-mail: ms_upramene@centrum.cz

Zástupkyně ředitelky: 702 018 184
E-mail: zast.red.msupramene@seznam.cz

Školní stravovna: 702 018 183
E-mail: ms_upramene.sj@centrum.cz

Pro odhlašování stravy dětí
a omlouvání použijte
tel. číslo 387 204 208
nebo 702 018 183