Školní řád platný pro školní rok 2019/2020:

 

Viz. Školní řád 2020-2021 U Pramene.doc (325632)

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
ředitelna:
387 204 208
702 018 182

zástupkyně ředitelky: 702 018 184

školní stravovna: 702 018 183
ms_upramene@centrum.cz