Spolupráce se studentkou PF JČU na bakalářské práci

07.06.2020 19:34

Studentka PF JČU hledá zájemce z řad rodičů, kteří by se zúčastnili výzkumu pro účely její bakalářské práce. 

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám v MŠ volíme pro rozšíření informace tuto cestu. 

Pokyny od studentky naleznete v letáčku v příloze.

Bc práce - pokyny pro rodiče.png (479910)

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
ředitelna:
387 204 208
702 018 182

zástupkyně ředitelky: 702 018 184

školní stravovna: 702 018 183
ms_upramene@centrum.cz