Nová příloha k seznámení: Povinné informování subjektů údajů (zaměstnanců, dětí, žáků, zákonných zástupců, studentů) ohledně zpracování jejich osobních údajů při testování na COVID-19 ve školách a školských zařízeních zde: 3 - Info o test. žáků ze SHR.docx (30695)

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého byla  vydána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Zákonnost zpracování osobních údajů při testování je dána obecným nařízením jako splnění právní povinnosti

Zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE O ZPRAC. OSOBNÍCH ÚDAJŮ.pdf

 
 

Pověřenec pro MŠ U Pramene 13, Č. Budějovice:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků /ZVaS/ a Středisko služeb školám,

České Budějovice, Nemanická 7, e-mail: gdpr@zvas.cz  , tel.: 608 057 836.

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola U Pramene U Pramene 13
České Budějovice
370 06
Mateřská škola: 387 204 208

Ředitelka MŠ: 702 018 182
E-mail: ms_upramene@centrum.cz

Zástupkyně ředitelky: 702 018 184
E-mail: zast.red.msupramene@seznam.cz

Školní stravovna: 702 018 183
E-mail: ms_upramene.sj@centrum.cz

Pro odhlašování stravy dětí
a omlouvání použijte
tel. číslo 387 204 208
nebo 702 018 183